Simulatorpass för flygtrafikledningstjänsten

Flygledare och flygtrafikledningspersonal i direkt samspel med en flygande besättning och en flygoperation har stor nytta av att förstå och ha god insikt i arbetsmiljön i cockpit samt aktuella flygoperativa procedurer. På AVIANS Simulation är vi övertygade om att praktisk flygsimulatorutbildning ger det djup av förståelse för hur det flygs som behövs i det dagliga arbetet vid leverans av ATS. Vi kan erbjuda mycket specifika simulatorpass med just detta fokus - till en mycket rimlig kostnad.

Vår Boeing 737-800 simulator är mycket realistisk och representerar en modern cockpitmiljö där både normala och icke-normala flygsituationer kan simuleras. Simulatorn lämpar sig för demonstrationer av olika flygsystem (flyginstrument och tekniska system), moderna automatiserade flyg- och navigationssystem, varningssystem (ACAS/TCAS och EGPWS), prestanda baserad navigering (PBN) och flygplans prestanda i allmänhet för dem som behöver insikt men inte en faktisk pilotutbildning. Vi har också möjlighet att utforma utbildningsscenarier överallt i världen vilket gör det möjligt att simulera flygning i det luftrum som kunden begär.

AVIANS Simulation kan också erbjuda interaktiv och avancerad radarsimulering kopplat till olika flygsimulatorövningar. Vår avancerade radarsimulator tillåter realistiska realtidssimuleringar vilka involverar både den verkliga Boeing 737 simulatorn samt annan trafik.

Om du är en leverantör av flygtrafikledningstjänst eller en utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst är du välkommen att hyra vår Boeing 737-800 simulator och leverera din egen "Controller Aviation Training", eller låta oss utforma och ordna allt. Exempel på intresseområden:

  • Demonstrationer av flygtekniska system och flygprestanda som komplement till teoretisk utbildning
  • Demonstrationer av flygprocedurer och allmänna arbetsmetoder i cockpit och hur ATC/ATS interagerar med flygande besättning
  • Interaktiva radar- och flygsimulatorövningar
  • Demonstrationer av low visibility operation
  • Demonstrationer av onormala händelser
  • Flygoperativ utbildning (antingen utformad och levererad av utbildningsorganisationen eller utformad och levererad av AVIANS Simulation)

Vänligen kontakta oss via mail info@avianssimulation.com eller på telefon + 46 (0) 731 55 44 99 för ytterligare information eller om du vill boka en demonstration och diskutera upplägg och möjligheter.

Flygledarpositionen:

Radarbilden. "TRN1234" är den verkliga simulatorn. Den andra trafiken är robotflygplan som också kan styras av operatören som hanterar flygledarpositionen.

Ett exempel på en TCAS resolution advisory (RA):

Annan trafik presenteras också visuellt: