Team resource management och human factors

AVIANS Simulation grundades med målet att ge en realistisk och funktionell träningsmiljö utformad för TRM utbildning inom området mänskliga faktorer (human factors). Vår simulator har en kabinmodul och en avancerad radar (ATC) simulator varifrån en operatör kan styra simulerad trafik samtidigt som hen utövar flygledningstjänst till den flygande besättningen. Detta gör det möjligt att utforma simulator utbildning för hela teamet.

Som bekant ökar intresset och fokus på Team Resource Management inom luftfarten och diskussioner kring fördelen med att låta flygledare och piloter göra gemensamma simulatorpass rör sig i positiv riktning. Tyvärr har detta utbildningskoncept ännu inte använts i praktiken på grund av hinder och begränsningar i den simulatorutbildningsmiljö som vanligen används och den organisatoriska strukturen bland flygbolagen och leverantörerna av flygtrafiktjänster. AVIANS Simulation kan inte ändra på det senare, men vi ligger definitivt i frontlinjen med att kunna ge en utbildningsmiljö avsedd för verklighetsbaserad praktisk gemensam TRM utbildning mellan ATC/ATS personal och piloter.

Leverantörer av flygtrafiktjänster, flygbolagsoperatörer, flygskolor och specialister inom mänskliga faktorer (human factors) är välkomna att kontakta oss via mail info@avianssimulation.com eller telefon +46 (0)731 55 44 99 för ytterligare information eller för att boka en demonstration och diskutera framtida möjligheter och möjligheter.

Flygledarpositionen:

Radarbilden. "TRN1234" är den verkliga simulatorn. Den andra trafiken är robotflygplan som också kan styras av operatören som hanterar flygledarpositionen.