Simulator

Sedan AVIANS Simulation etablerades 2013 har vi arbetat mycket intensivt med att utveckla vår egen unika Boeing 737-800 simulatorplattform. Vi är både stolta och nöjda med resultatet och vi kommer alltid att kontinuerligt uppdatera och vidareutvecka simulatorn. Vi strävar efter stora utmaningar och utvecklandet av en egen plattform ger oss möjlighet att ta full kontroll över hela funktionaliteten i simulatorn och programmera den till högsta möjliga grad av realism. Målet är att certifiera simulatorn och uppfylla kraven för MCC-utbildning.