AVIANS Simulation – Video

Avadmin

AVIANS Simulation – Video

Sätt dig väl till rätta och upplev hur våra olika tjänster ser ut i praktiken. Videon innehåller fyra olika delar: En allmän presentation, en del för piloter, en för flygtrafiktjänst, en kort del om flygrädsla och den sista delen för flygsimulatorentusiaster. Ha så kul!

Om författaren

admin administratör