Initiativtagaren

Staffan Holst är initiativtagare till etableringen av AVIANS Simulation och den person som varit drivande i att utveckla och att bygga vår Boeing 737-800 simulator samt också inrätta själva utbildningsanläggningen.

Staffan avslutade sin B737 utbildning på SAS Flight Academy 2004 och han har lång och bred erfarenhet inom flygbranchen som flygsimulatorinstruktör för flygledarstudenter och som Training Specialist vid Entry Point North AB på Malmö-Sturup Airport, en av de största globala ATS-akademierna i Europa där han undervisar och instruerar flygtrafikledning.

Förutom att undervisa i flygtrafikledning är Staffan en ämnesexpert inom flyglära, human factors och han är också utbildad crew resource management instruktör. Han är en mycket engagerad utbildare och har arbetat utomlands med olika projekt som till exempel refresherträning för flygledare. Staffan innehar en pedagogexamen och har ett stort intresse för både pedagogik och ledarskap.

Kontaktuppgifter:

Staffan Holst
AVIANS Simulation
Lodgatan 19, 211 24, Malmö
E: staffan.holst@avianssimulation.com
M: + 46 (0) 731 55 44 99

 

Foto taget av: Marie Malá